Powered by Smartsupp

Predstavenie spoločnosti Semenárstvo s.r.o.

Sme slovenská rodinná semenárska firma s tradíciou od roku 1993, kedy dlhoročný agronóm a odborník na osivá Ing. Jozef Kupča (v súčasnosti už „Starký Jojo“) začal po rokoch praxe v oblasti výroby a množenia osív v štátnych semenárskych monopoloch (SEMEX, SEMPRA) samostatne podnikať ako živnostník pod hlavičkou firmy “Semená JK – Ing. Jozef Kupča” a týmto spôsobom napĺňať svoje sebarealizačné túžby.

 

Ako bývalý pracovník štátneho podniku Semex (slovenský monopol pre výrobu a šlachtenie osív) sa venoval predovšetkým množeniu osív, ich registrácii a prihlasovaniu do listiny registrovaných odrôd ako aj baleniu a obchodovaniu s osivami. Postupom času začala prevládať obchodná činnosť nad výrobnou a spoločnosť sa stala ako distribútor vtedajších najväčších domácich výrobcov osív (Semena Veleliby, Seva Flora, neskôr Seva Seed)  významným dodávateľom na slovenskom trhu s tzv. “HOBBY” osivami.

O nás

V spolupráci so spoločnosťami Semena Veleliby a Sempra Praha sa firma “Semená JK – Ing. Jozef Kupča” výrazne podieľala na udržiavaní tzv. „Česko-Slovenského“ genofondu zeleninových osív, osív kvetov a liečivých a aromatických rastlín formou výroby a následnej distribúcie a predaja osív odrôd vyšlachtených a pestovaných v bývalom Česko-Slovensku, dokonale prispôsobených na naše klimatické a pôdne podmienky. Zároveň sa spoločnosť čiastočne venovala zastupovaniu prichádzajúcich zahraničných semenárskych spoločností (Nickerson-Zwaan – NL, Agri saaten – DE), ktorým sa otvoril v 90-tych rokoch náš trh.

 

Prirodzeným vývojom sa spoločnost Semená JK, ktorá bola od začiatku rodinnou firmou, pretransformovala na s.r.o. s názvom Semenárstvo s.r.o. a oprela sa tak o ďalší pevný pilier v podobe prichádzajúcej mladej generácie (synov) starkého Joja. Rozšírila pole svojej pôsobnosti o e-shop (jeden z prvých e-shopov na semená na Slovenskom internete – od r. 2008) a niekoľko nových odberateľov.

Počas celej doby existencie firmy je jej hlavným zameraním predaj a udržovanie na trhu našich tradičných odrôd, z našeho Slovenského a bývalého Česko-Slovenského genofondu, ktorý považujeme za kultúrno-poľnohospodárske dedičstvo národa.

Založenie vlastnej značky semien

Dlhých 24 rokov sme pôsobili na trhu najmä ako distribútor osív firiem ako Semena Veleliby (ČR), Seva Flora (ČR) a Seva Seed (ČR). Zároveň sme dopĺňali sortiment o novinky na európskom semenárskom trhu od značiek ako Vilmorin France (ktorého sme boli najvýznamnejším distribútorom v SR v rokoch 2011-2016), BLUMEN Italia alebo GEOSEM-select Bulharsko.

Situácia sa vyvinula a čas dozrel, preto v roku 2013 vznikla myšlienka projektu vlastnej značky, ktorý bol v roku 2017 naplno realizovaný pod názvom „Tradičné osivá starkého Joja“. Jedná sa o priame pokračovanie myšlienky udržiavania slovenského genofondu zelenín, byliniek a kvetov, pri zachovaní moderného trendu, tradície a kvality. Spoločnosť rozšírila pole svojej pôsobnosti aj o testovanie osív (vlastné laboratórium na testovanie klíčivosti semien) a balenie osív (profesionálny baliaci stroj s presnosťou váženia 0,01 g). Prevažná časť nami ponúkaných osív je zo slovenskej produkcie, s opakovane testovanou klíčivosťou, garanciou čistoty a pravosti druhu.

BEZ GMO

Naše osivá sú v NATURAL kvalite, geneticky nemodifikované a chemicky neošetrené.

Zároveň sa snažíme poukazovať na „tradíciu“ odrôd aj uvádzaním ich dátumu „narodenia“ na našich obaloch spolu s ďalšími prehľadnými rozšírenými informáciami ohľadom ich pestovania.

Ponúkaný sortiment je výsledkom dlhoročných dôkladných analýz a štatistík a naplno pokrýva základné potreby a požiadavky slovenských hobby pestovateľov. Všetky nami ponúkané osivá spĺňajú najprísnejšie normy ES.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti

Spoločnosť Semenárstvo s.r.o. má vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti dodávateľa množiteľského materiálu na trh podľa zákona č. 467/2008 Z.z. a je evidovaná Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave v Zozname evidovaných dodávateľov množiteľského materiálu pod číslom SK3129.

Zabezpečujeme kompletný obchodný servis, osivá dodávame na stojanoch rôznej veľkosti a dizajnu.

Poskytovaný „obchodný“ servis začína pri výbere správnej veľkosti stojana a správneho zloženia sortimentu pre požadovanú prevádzku. Pokračuje jeho prípravou, dodaním a dopĺňaním počas sezóny a končí výmenou nepredaných osív, po uplynutí doby spotreby, za nové osivá a tým zároveň zabezpečuje minimalizáciu obchodného rizika našich odberateľov.

Sme rodinná firma ktorej hlavná devíza je odbornosť, kvalita a tradícia a v tomto duchu úspešne pracujeme už vyše 25 rokov a budeme radi, keď aj Vy budete našim spokojným zákazníkom.